top of page

Služby

 

 

  • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

, služieb a výroby 

  • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

 

  • uskutočňovanie stavieb a ich zmien

 

  • výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby

 

  • výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby

 

  • faktoring a forfaiting

 

 

 

     
BBC1 Plus

 

  
                  FIT-OUT, návrh a realizácia priestorov

 

           Nový Martin

 

bottom of page