top of page

Europolis Harbour City

Harbour City

Projekt Harbour City sa nachádza v bezprostrednej blízkosti centra Bratislavy, v lokalite Mlynské nivy. Je súčasťou veľkej urbanistickej štúdie, po dokončení ktorej vznikne  územie s moderným polyfunkčným konceptom, primárne s administratívnou, doplnkovo s obytnou funkciou. 
Naša spolupráca na projekte bola ukončená predajom spoločnosti. 

bottom of page