BBCI Plus - Fitouty, návrhy a realizácia priestorov

BBCI Plus - fitout 01

Fitout 1
Fitout 1

Fitout 1
Fitout 1

Fitout 1
Fitout 1

Fitout 1
Fitout 1

Fitout 02
Fitout 02

Fitout 02
Fitout 02

Fitout 02
Fitout 02

Fitout 02
Fitout 02

BBCI Plus - fitout 02

BBCI Plus - fitout 03

Fitout 03
Fitout 03

Fitout 03
Fitout 03

Fitout 03
Fitout 03

Fitout 03
Fitout 03

BBCI Plus - fitout 04

Fitout 04
Fitout 04

Fitout 04
Fitout 04

Fitout 04
Fitout 04

Fitout 04
Fitout 04

BBCI Plus - fitout 05

Fitout 05
Fitout 05

Fitout 05
Fitout 05

Fitout 05
Fitout 05

Fitout 05
Fitout 05

BBCI Plus - fitout 06

Fitout 06
Fitout 06

Fitout 06
Fitout 06

Fitout 06
Fitout 06

Fitout 06
Fitout 06

BBCI Plus - fitout 07

Fitout 7
Fitout 7

Fitout 7
Fitout 7

Fitout 7
Fitout 7

Fitout 7
Fitout 7